Vestre Viken HF er ilagt forelegg på 500.000

Drammen Sykehus kodet pasienter som innlagt uten at de ble innlagt, dette for å dekke kostnader. Nå er de ilagt et forelegg på 500.000 kroner.