• Martin Halsos i Forbrukerrådet mener det er på tide med en egen bompengenemnd. Jonas Haarr Friestad

Forbrukerrådet ønsker egen bompengenemnd

Forbrukerrådet etterlyser en egen bompengenemnd som kan håndtere klagesaker rettet mot bomselskapene.