Færre voldsepisoder etter skjenkekutt

I Kongsberg, Trondheim og Hamar ble skjenketidene redusert med en time i 2008. Dermed ble det også mindre nattevold.