Staten forsyner seg av skattepengene

Har du gjeld til staten kan det hende at du får igjen mindre på skatten enn ventet.