Provosert over uttalelser fra Statoil-sjef

Statoils norgessjef Øystein Michelsen beskriver den norske debatten om oljekatastrofen i Mexicogolfen som følelsesladd.