• Colourbox

Bønder må lære Dagros å bruke nødutgangen

For å minske tapet av dyreliv ved en fjøsbrann, må dyrene trenes på å bruke nødutgangen. Bøndene oppfordres nå til å ta dyrene med på brannøvelser.