• Illustrasjon, Colourbox

Psykisk syke barn blir feilplassert

Barn med alvorlige psykiske lidelser overlates til barnevernet fordi det ikke finnes ledige plasser på behandlingsinstitusjoner.