Jordbruksoppgjøret gir dyrere mat

Jordbruksavtalen legger opp til en inntektsvekst på over 10 prosent eller 25.000 kroner for hver enkelt bonde. Noe av prisen må forbrukerne betale.