- Har gitt for dårlig informasjon om strålingsfare

Helsedirektoratet mener informasjonen om helsefarer ved elektromagnetisk stråling har vært for dårlig. Nå vil de bedre informasjonen i samarbeid med Statens strålevern og Folkehelseinstituttet.