Aker ASA med underskudd i første kvartal

Aker ASA hadde et resultat før avskrivninger i første kvartal på minus 59 millioner kroner. Ned fra pluss 87 millioner i første kvartal i 2008.