Frp: - Innholdsløst budsjett

Fremskrittspartiet mener regjeringen forspiller sin sjanse til å ta nye grep for å gi optimisme i finanskrisen.