Ungdom, melk og krisepakke for bøndene

Et døgn på overtid ble staten og bondeorganisasjonene enige om en ny jordbruksavtale. Avtalen satser på ungdom og gir hver enkelt bonde økte inntektsmuligheter på om lag 28.000 kroner.