Uenighet trenerer helikoptertomt i Oslo

Uenighet om en tomt mellom Jernbaneverket og politiet forsinker byggingen av en helikopterbase i Groruddalen. Basen er ment å gi politiets beredskapstropp kortere reaksjonstid.