• For to år siden stemte bare 3 prosent av unge i alderen 15 til 18 år ved kirkevalget.

- Vil mobilisere ungdom til kirkevalget

Kirkerådet håper ungdommen viser større interesse ved årets kirkevalg enn det forrige. For to år siden stemte bare 3 prosent av unge i alderen 15 til 18 år.