• De tillitsvalgte i Nav frykter at langt færre ansatte og dårligere oppfølging av brukerne blir resultatet av et budsjettkutt på til sammen 161 millioner kroner hos lokalkontorene neste år.

Nav kutter 161 millioner i 2011

De tillitsvalgte i Nav frykter at langt færre ansatte og dårligere oppfølging av brukerne blir resultatet av et budsjettkutt på til sammen 161 millioner kroner hos lokalkontorene neste år.