Barnehageansatte tør ikke slå alarm

Ansatte i barnehagene tør ikke varsle barnevernet dersom de ser omsorgssvikt. Enkelte sier de er truet av foreldre.