Venstre-forslag om å dele Norge opp i regioner

Venstre kan gå inn for å legge ned nesten samtlige av landets fylkeskommuner og erstatte dem med så få som fem regioner.