Nytt verdiprosjekt møter kritikk

Regjeringen vil sette i gang et treårig verdiprosjekt for barn og unge. Prosjektet møtes med kritikk fra politikere og Utdanningsforbundet.