Bare Kristin får saken sin opp i Høyesterett

Bare Kristin Kirkemo Haukeland får prøve sin anke i Orderud-sakenfor Høyesterett. Kjæremålsutvalget har dermed avvist å slippe deøvrige tre ankene i trippeldrapssaken gjennom nåløyet.