Arbeidstilsynet ilegger Jernbaneverket dagbøter

Arbeidstilsynet ila torsdag Jernbaneverket 1.000 kroner i dagbøter fordi de mener at Jernbaneverket ikke har ryddet opp i overtidsforholdene blant toglederne.