Hagen vil høre Simonsens versjon

Formann i Fremskrittspartiet Carl I. Hagen vil høre Jan Simonsens synspunkter før han tar stilling til en eventuell eksklusjon fra partiet.