Ap-regjeringen har ikke holdt avgiftsløftet

Som fersk statsminister lovet Jens Stoltenberg å sette ned skatte— og avgiftsnivået i Norge, bare skattegrunnlaget ble bredere.