Påstand om 18 år i Anooshe-saken

Aktor har lagt ned påstand om at tiltalte i Anooshe-saken må kjennes skyldig i overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og dømmes til 18 års fengsel.