Kritisk søkelys på Tønne-saken

Den såkalte Tønne-saken startet med et oppslag i Dagbladet 4.desember om at tidligere helseminister Tore Tønne fikk 1,5millioner kroner for å bistå Kjell Inge Røkke i forbindelse medKværner-fusjonen.