Lover mindre øremerking

Statsminister Kjell Magne Bondevik ble møtt av applaus fra landets ordførere da han lovet dem mindre øremerking av statlige tilskudd og mer lokaldemokrati.