- Mulla Krekar en trussel mot rikets sikkerhet

Norske myndigheter anser mulla Krekar som en trussel mot riketssikkerhet og vil utvise ham. Krekars advokat gjør det imidlertidklart at avgjørelsen ankes.