Sjøforsvarets kreftundersøkelse: 19 millioner kr.

Sjøforsvarets kreftundersøkelse: 19 millioner kr.Vel 19 millioner kroner vil det koste å gjennomføre den planlagte undersøkelsen i Sjøforsvaret for å finne mulige sammenhenger mellom arbeidsmiljøet og kreft og andre sykdommer hos ansatte.