Rekord i offentlig ansatte

Dersom veksten i offentlig sektor fortsetter med samme styrke som nå, vil det sprenge alle budsjetter om 20 år, fastslår Stats— konsult i en rapport som ble lagt fram nylig.