Lokalt selvstyrte jaktmarker?

Direktoratet for Naturforvaltning vil la kommunene dele ut fellingstillatelser og bestemme jakttiden på elg og hjort.