Aktoratet tror ikke på Ole Robert Kirkemo

Aktoratet tror ikke på det «nye» Ole Robert Kirkemo har fortalt i politiavhør. De vil ikke foreta seg noe for å undersøke om det er hold i opplysningene.