Foreldre, ikke lover må regulere databruk

Å regulere barn og ungdoms video-, data og tv-vaner er foreldrenes ansvar, og ikke et område for lovregulering, mener folk flest.