Fengselsbetjenter krever tiltak

Norsk fengsels— og Friomsorgsforbund (NFF) mener at Justisdepartementet nå må føle ansvar for de ansattes sikkerhet i fengslene.