Legene godtar at andre kan lede sykehusavdelinger

Sentralstyret i Den norske lægeforening presiserer at foreningen ikke stiller krav om at enhver avdelingsleder på sykehus må være lege.