Ny anmeldelse for vold og tvang

Enda en person er blitt anmeldt i forbindelse med bruk av vold og tvang i behandlingen av psykisk utviklingshemmede og autister.