Brudd i sokkelforhandlingene

Det er brudd i forhandlingene om revisjon av sokkeloverenskomstene mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og fagforbundene OFS og NOPEF.