YS-lederen tilbyr hjelp til SAS-sjef

Hele prosessen mellom de ansatte og ledelsen i SAS har vært svært uryddig, mener Randi Bjørgen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). YS-lederen oppfordrer derfor SAS-ledelsen til snarest å løse saken med de Braathens-ansatte til beste for alle ansatte.