Tine frykter private meierier

Tine frykter masseflukt av melkeprodusenter til de private Q-meieriene. En intern Tine-rapport åpner derfor for økonomiske og andre særfordeler til Tine— bønder på Jæren og i Gausdal i Oppland.