Kommunemekling i sluttfasen

Etter tolv timers mekling på overtid er det fortsatt ingen avklaring på oppgjøret i kommunal sektor.