Klima-kritikk av Stoltenberg

Regjeringens klimapolitikk er feig og defensiv, mener sentrumspartiene og miljøbevegelsen.