Eksportrådet avviser påstander om misligheter i Sør-Afrika

Norges Eksportråd tar avstand fra påstander i Dagens Næringsliv om at sjefene ved kontoret i Sør-Afrika har brukt statlige penger til private formål.