Stavbrudd førte til leteaksjon

Da staven brakk og bindingen slo seg vrang, kunne ikke den kvinnelige hyttevakten gjøre annet enn å søke tilflukt i soveposen til hjelpen kom.