Sterkt DLF-signal til fylkesvalgstyrene

Innstillingen fra Kommunaldepartementet om å godkjenne det «gamle» DLF er et klart signal til fylkesvalgstyrene, mener Stortingets direktør Hans Brattestå. Han mener departementets avklaring kunne kommet før.