Arbeidet med samlet marin verneplan har startet

Utvalget som er nedsatt for å gi råd for vern av vår marine natur avsluttet sitt første møte i Bergen tirsdag med en korallsafari til Hjeltefjorden.