Tillitsvalgte raser mot Postens omlegging i nord

En rekke arbeidsplasser står i fare når Posten nå starter arbeidet med å samle brev— og pakkeproduksjonen for Nord-Norge, Trøndelag og deler av Vestlandet.