Norge innfører forbud mot transport av klovdyr

Norge kommer til å innføre forbud mot transport av klovdyr for å følge opp EUs transportforbud som ble vedtatt nylig.