Stengte grenser fra onsdag ettermiddag

Regjeringen innfører forbud mot import av klovdyr, kjøtt ogmelkeprodukter fra EU— og EFTA-landene fra klokka 16 onsdag.