Retten til mat er retten til sikker mat

Representanten for dansk Forbrukerråd og Norges landbruksministervar skjønt enige da Nordisk Råd diskuterte matsikkerhet tirsdag.– Det er kunstig å lage en motsetning mellom forbrukernes oglandbrukets interesser i kampen for å sikre Norden trygg mat.