Distriktsstøtten desentraliseres

Fylkeskommunene og SNDs distriktskontor skal overta oppgaven med å bevilge støtte til omstilling i distriktene.