«Dette er et påskudd for krig»

FN-resolusjonen om Irak er utformet for å gi USA et påskudd for å angripe Irak, sier en irakisk minister.