Har gjort liten skade på skogen

Mens sur nedbør har ført til omfattende fiskedød og andre biologiske skader på vann— og vassdrag i Sør-Norge, har skogen tilsynelatende greid seg godt. I alle fall målt ut fra trærnes helsetilstand.